Ohlášky – 2. neděle adventní

Den hodina místo B liturgické slavení Neděle 4. 12. 9:00 10:30 —* Hoštka Štětí Štětí DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ IN FORMA EXTRAORDINATA: PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Pondělí 5. 12. 17:00 Lounky Pondělí po 2. neděli adventní Poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Lounkách Úterý 6. 12. 8:00 Štětí Památka sv….

číst více

Výhled pro prosinec 2022 a Leden 2022

Postupně probíhá plánování akcí a bohoslužeb. Následují již hotové výstupy. Přehled vánočních bohoslužeb – 2022/2023 (ke zveřejnění na webových stránkách diecéze a webu bohosluzby.cirkev.cz) Farní obvod:     Štětí      Obec Štětí Hoštka Liběchov Lounky        Kostel sv. Šimon a Juda sv. Otmar sv. Havel sv. Mikuláš        24.12. – Štědrý den (SO)…

číst více

Ohlášky – 1. neděle adventní

  Den hodina místo B liturgické slavení Neděle 27. 11. 9:00 10:30—* Hoštka Štětí Štětí PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ IN FORMA EXTRAORDINATA: PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Pondělí 28. 11. 8:00 Štětí Pondělí po 1. neděli adventní Úterý 29. 11. — Štětí Úterý po 1. neděli adventní Středa 30. 11. 18:00 Liběchov Svátek…

číst více

Advent – zamyšlení Benedikta XVI. k adventní době (kázání o nešporách 1. neděle adventní.)

Drazí bratři a sestry, Touto bohoslužbou nešpor vstupujeme do liturgického období adventu. V biblickém čtení, které jsme vyslechli a které je vzato z prvního listu Soluňanům, apoštol Pavel vybízí, abychom se připravili pro příchod našeho Pána Ježíše Krista (Sol 5,23) a s pomocí Boží milosti se uchovali v bezúhonnosti. Pavel…

číst více