Ohlédnutí za Vánocemi 2022/23

Společně jsme i tento rok připravili kostely ve čtyřech farnostech na slavení Vánoc, což každoročně není malý úkol. Mnozí se podíleli i na přípravě dalších programů. Ač Velikonoce jsou významnější svátky pro křesťany, pak ty vánoční přípravy nás stojí mnohem více času, a můžeme říci, že vynaložené úsilí nepřišlo nazmar…

číst více

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy se úřadu vzdal kvůli zhoršujícímu se zdraví. „Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve,“ uvedl…

číst více

Advent – zamyšlení Benedikta XVI. k adventní době (kázání o nešporách 1. neděle adventní.)

Drazí bratři a sestry, Touto bohoslužbou nešpor vstupujeme do liturgického období adventu. V biblickém čtení, které jsme vyslechli a které je vzato z prvního listu Soluňanům, apoštol Pavel vybízí, abychom se připravili pro příchod našeho Pána Ježíše Krista (Sol 5,23) a s pomocí Boží milosti se uchovali v bezúhonnosti. Pavel…

číst více

Moudrost Boží a moudrost Světa

Moudrost světská a moudrost křesťanská Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v Písmu: ‚Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.‘ A kampak se…

číst více