Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem…

číst více

Prohlášení českých a moravských biskupů  v situaci ustupující pandemie v naší zemi

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít…

číst více

Velikonoční poselství 2021

Nad hlavami lidí se ozýval silný hlas, který s velkou přesvědčivostí tvrdil: „Na vaše modlitby nedostáváte žádnou odpověď. To je pouze fikce. Nenechejte si nic nabulíkovat. Trochu zdravého rozumu! Žádný onen svět není. Smrtí všechno končí!“ Stalo se to v jednom živém městě. Mluvčí stál na podstavci pomníku jednoho velkého…

číst více

Pastýřský list

Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně „Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás.“   Slavnost Zvěstování Páně [, kterou budeme slavit tento čtvrtek] obrací naši pozornost nejen k momentu Vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku…

číst více