Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení je významným vyvrcholením života Pána Krista Vykupitele. Je jeho triumfální inaugurací a intronizací, je introitem božské oslavy jeho lidské přirozenosti. Lidská přirozenost byla znesvěcena a ponížena počínaje prvotním hříchem. Lidské Kristovo tělo, které bylo jménem celého lidstva ponořeno do nejhlubšího ponížení smrtelného života, bylo zmučené a usmrcené v poslušnosti…

číst více

Zjevení Panny Marie, které vidělo 250 000 lidí

Překlad článku ze serveru Svetlo Sveta 6. května 2019 Snad nejvýznamnější zjevení Panny Marie pro koptské věřící, je to, které se odehrálo na místě, kde stojí kostel, který byl postaven na místech, na němž podle tradice žila Svatá rodina během jejího pobytu v Egyptě. Zjevení začalo 2. dubna 1968 a…

číst více

Květen – měsíc Panny Marie

Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o…

číst více

Prorocká slova, které pronesl P. Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.

Německo zveřejnilo za rok 2018 největší nárůst vystoupení věřících z církve. V této souvislosti je dobré si připomenout prorocká slova vyslovená Josephem Ratzingerem v roce 1969 o budoucnosti církve. „Budoucnost církve vzejde z těch, jejichž kořeny jsou hluboké a kteří žijí plností víry. Nevzejde od těch, kteří se přizpůsobují danému…

číst více