Výhled 10/2022

7. 10. 2022 –   18:00 Štětský varhanní podzim – 1. koncertní večer  –  Michal Novenko – varhany, Vendula Sládečková – zpěv. 14. 10. 2022 – 18:00 Štětský varhanní podzim – 2. koncertní večer – Miroslava Svobodova – varhany, Radek Rejšek – trubka a trompeta picollo. 21. 10. 2022 – 18:00…

číst více

23. 7. 2022 – Pouť v kostele sv. Jakuba ve Vetlé

Jakub Zebedeúv (Starší/Větší) byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S ním byli společně se syny M. Kleofášové natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými…

číst více

Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova

„Nejsvětější Srdce Páně“ – termín náboženské úcty, označující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. Náznaky kultu k Nejsvětějšímu Srdci Páně lze nalézt již v prvních staletích křesťanské éry u církevních Otců. Odvolávají se především na biblické citáty z Janova evangelia. Též…

číst více

Slavnost Božího Těla

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby…

číst více