Svatoantonínská pouť ve Velešicích

Vážení přátelé dne 15. 6. 2019 se ve Velešicích uskuteční jako obvykle Svatoantonínská pouť. Na tuto pouť se mnozí již tradičně sjíždějí na kolech, aby si tento svůj dopravní prostředek nechali požehnat. I tento rok tomu jistě nebude jinak. Zveme Vás tedy v tento den na mši svatou, která začne…

číst více

Boží Hod Svatodušní

Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj. Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z poroby ďáblovy, konáme tu památku, že v…

číst více

TOLE LEGE!

TOLE LEGE! Tak zněla slova, která slyšel sv. Augustin jednoho večera v zahradě. Byl to počátek jeho cesty k tomu, aby se z něj stal hluboce věřící křesťan, biskup a učitel církve. Ta slova mu byla inspirací k tomu, aby nastoupil poznání Božského Mistra a Pána. I u nás ve…

číst více