Prokopská pouť v Černěvsi

Dne 6. 7. 2019 v 15: 00 hod Vás zveme na poutní bohoslužbu do kostela sv. Prokopa v obci Černěves. Mše bude sloužena  v kostele sv. Prokopa, který se opravoval, a třebaže ještě opravy nejsou u konce, je více než vhodné svěřit jak poutníky, tak obec do ochrany tohoto patrona….

číst více

Petropavlovská pouť na Chcebuzi

Vážení přátelé, kostel sv. Petra a Pavla je jedním z nejstarších duchovních míst v naší diecézi. Kostel je zmíněn v zakládací listině opatství benediktýnů v Břevnově roku 993. Ano kostel sice není původní z té doby, ale bohatá duchovní tradice úcty apoštolských knížat, jak jsou Petr a Pavel nazýváni, je…

číst více

Svatoantonínská pouť ve Velešicích

Vážení přátelé dne 15. 6. 2019 se ve Velešicích uskuteční jako obvykle Svatoantonínská pouť. Na tuto pouť se mnozí již tradičně sjíždějí na kolech, aby si tento svůj dopravní prostředek nechali požehnat. I tento rok tomu jistě nebude jinak. Zveme Vás tedy v tento den na mši svatou, která začne…

číst více

Boží Hod Svatodušní

Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj. Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z poroby ďáblovy, konáme tu památku, že v…

číst více