Už zvoní …

Vážení přátelé, od Svatodušní pouti zvoní na liběchovském kostele sv. Havla zvon Antonín z Padovy. Byl ulit jako náhradní po roce 1920 patronem kostela. Jeho hmotnost je zhruba poloviční oproti dřívějšímu zvonu, zřejmě zrekvírovanému pro válečné účely za první světové války, z něhož zbyl pouze závěs. Podle něj je možno usuzovat na velikost původního zvonu. Zvon Antonín z Padovy se podle zpráv naposledy ozval při zvolení Benedikta XVI. papežem, tj. v roce 2005, kdy se porouchal, a od té doby mlčel. Zhruba před rokem a půl se začalo uvažovat o jeho opětovném uvedení do provozu, i když tehdy asi nikdo netušil, jak náročná cesta to bude.

Když tehdy bylo odhaleno, že na uvedení do provozu nebude stačit zásah několika ochotných, směřovaly úvahy k tomu, jak se problémem vyrovnat jinak a pokud možno odborně. Zvon tedy prohlédlo několik odborníků, a verdikt byl jasný: kompletní oprava zavěšení, nové srdce a nejlépe dříve, než se cokoli začne, zodpovědět základní otázku – zda zvolit ruční, nebo automatické zvonění. Naše volba automatického zvonění znamenala sice vyšší náklady, ale také šanci, že Liběchovští zvon z kostela budou moci zaslechnout častěji. Naše cesta k tomuto řešení začala

4. září 2017, kdy na základě žádosti farnosti bylo vydáno osvědčení o veřejné sbírce. Prvně se sbírka prezentovala 9. září 2017 na Dnech evropského dědictví a od té doby ji velkoryse podporoval spolek „Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka“ na mnoha svých akcích včetně reprezentačního plesu na zámku v Mělníce. Během necelého roku se podařilo nasbírat částku 79 940 Kč. Za to patří díky mnoha dárcům i těm, kteří nás v úsilí podporovali, a tedy také mnohým z Vás.

Už se zdálo, že vše půjde hladce, když se vyskytl zádrhel v podobě hygienicky nevyhovujícího prostředí pro dokončení akce. Šlo o znečištění od holubů, jichž byla střecha liběchovského kostela vždy plná, ale nejen zvnějšku. Verdikt specializované firmy zněl cca 100 000 Kč, pokud se nevyskytnou komplikace. A v tu chvíli se objevila pomocná ruka Nadace ČEZ, která poskytla částku cca 80 000 Kč. Ze znějícího zvonu lze vytušit, že problémy byly úspěšně zdolány, a nezbývá než sčítat.

Vyčištění půdy

(Odklizení 6,5t holubího trusu):

91.000,- Kč

80.000,- Kč
Nadace ČEZ

13.000,- Kč
Římskokat. farnost

Zavěšení zvonu, veškeré nutné práce a instalace nového pohonu.

85.560,- Kč

79.940,- Kč
Veřejná sbírka

5.620,- Kč
Římskokat. farnost

Ochrana zvonu, před holuby pomocí sítítí

8.500,-

8.500,- Kč
Římskokat. farnost

Celkem

187. 060,- Kč

Také u nás se tedy zřejmě naplnilo, co jednou v článku o zvonech napsal P. Martin Bejček, kampanolog Biskupství brněnského: „Zvony byly v průběhu staletí pořizovány velmi nákladně. I dnes se na jejich výrobu často skládají tisíce obyčejných lidí, kteří je pak chtějí také slyšet. Umlčení zvonů by znamenalo porušení vůle dárců a jejich úmyslů. Zvony jsou nejen liturgickým nástrojem a symbolem křesťanství, ale také nositeli řádu, pořádku dne i života, kultury, úrovně místa a krajiny. Jsou též komunikačním prvkem (dodnes např. nebezpečí, poplach, časomíra). Kostely se zvonicí či věží jsou často nejstarší stavbou v místě, v jejímž okolí pak postupně přibývaly a přibývají další stavby, tedy i obytné domy.“

Nechť tedy i v Liběchově jsme hrdí na to, že pravidelně nad střechami zní kostelní zvon. Vždyť mnozí z Vás, ať věřících nebo nevěřících, se o jeho krásný zvuk zasloužili.

P. Anselm, O. Praem.