29. 7. 2023 – Pouť v kostele sv. Jakuba ve Vetlé

Jakub Zebedeúv (Starší/Větší) byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S ním byli společně se syny M. Kleofášové natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými bratry.

S Petrem byli Jakub Větší a Jan zváni Ježíšem k důvěrným a významným událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře Tábor nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví. Šlo o důležitá svědectví Kristova božství i lidství. Jakub nakonec jako první z apoštolů podstoupil mučednickou smrt.

Patron: Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků; vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem

 


Římskokatolická farnost Vetlá

Vás zve na

Poutní mši svatou

která se uskuteční v kostele sv. Jakuba ve Vetlé

29. 7. 2023 v 10:00

Příprava kostela na poutní mši svatou proběhne 28. 7. 2023 od 18:00,

pomoc dobrovolníků na přípravě této významné akce uvítáme.