230 let od posvěcení kostela sv. Šimona a Judy ve Štětí – 25. 10. 2015

simon_a_judaPodle spisovatele Friedricha Bernaua měla obec kostel již v roce 1300, fakticky je však doložen až k r. 1352 v papežských registrech. Původní podobu kostela a jeho případné přestavby neznáme. Prý vyhořel v prvé polovině 15. stol., snad za husitských válek, a rekonstruován ze dřeva prý byl k r. 1452 (?). Kolem kostela se rozkládal hřbitůvek a v blízkosti stála i fara. Celá tehdejší osada spolu s kostelem ležela v labském záplavovém území a proto ji často ohrožovaly povodně. Jedna z největších vodních katastrof v únoru r. 1784 zničila starý kostelík s farou a postiženo bylo i 72 obytných domů. Z původního kostela přečkala přírodní kalamitu asi pouze věž zvonice, vyzděná z opukových kvádrů. Hned v létě po zničující povodni, roku 1784 , byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu za přítomnosti patronky kostela Marie Ludmily, kněžny z Lobkowicz. Po dokončené obnově kostela v r. 1785 v pozdně barokním slohu, jak je známý doposud, jej později v r. 1930 jedenkrát restauroval architekt Jaroslav Major z Prahy.

Tento rok slavíme od konsekrace – posvěcení stávajícího kostela 230 let. Jak bylo zmíněno v jednom s předchozím článku o historii, konsekrován byl kostel pravděpodobně 28. 10. 1785 dle zprávy z farní kroniky, kdy je zaznamenána slavnost posvícení za účasti kanovníka z Litoměřic dne 30. 10. 1938.

Tuto slavnost přeloženou na neděli tedy oslavíme v neděli 25. 10. 2015 v 10:00 hodin společnou mší svatou v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí.

Tradiční mše svatá v neděli 25. 10. 2015 ve 14:00 bude slavena ze Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Tradiční mše svatá ze slavnosti posvěcení kostela  se bude slavit v neděli 1. 11. 2015 od 14:00 hodin.