Ohlášky – Velikonoce 2023

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
2. 4.
9:00
10:30
Hoštka
Štětí
KVĚTNÁ NEDĚLE
Mše svaté jako obvykle v neděli – je dobré přinést si ratolesti, pokud chcete mít posvěcené ratolesti domů.
Pondělí
3. 4.
8:00 Štětí Pondělí sv. týdne
Čtvrtek
6. 4.
17:00 Štětí Zelený Čtvrtek
17:00 – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně s přenesením eucharistie do Getsemanské zahrady
Přede mší svatou příležitost je svátosti smíření cca do 16:45
Pro lepší načasování je lépe se ohlásit předem.
Pátek
7. 4.
17:00 Štětí Velký Pátek
10:00 – Křížová cesta v Liběchově
Sraz účastníků před kostelem sv. Havla v Liběchově
Z ostatních farností se dopravujeme auty.
Je dobré se domluvit na dopravě s těmi, co pojedou na Křížovou cestu autem, aby se mohli účastnit všichni, co mají zájem.

17:00 – Velkopáteční obřady ve Štětí.
Před velkopátečními obřady možnost sv. zpovědi do cca 16:45
Pro lepší načasování je lépe se ohlásit předem.

Sobota
8. 4.
19:30 Štětí Bílá Sobota
19:30 – Začátek obřadů Velikonoční vigilie ve Štětí.
Bylo by dobré se domluvit na čteních Velikonoční vigilie dopředu, neboť bude potřeba číst 4 čtení.
Neděle
9. 4.
9:00
10:30
Hoštka
Štětí
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Po mších svatých je možno posvětit donesené pokrmy.
Pondělí
10. 4.
10:30 Štětí

Pondělí v oktávu Zmrtvýchvstání Páně

Drazí bratři a sestry! Zmrtvýchvstání nepůsobí žádnou magií. Stejně jako se Židé po přejití Rudého moře ocitli na poušti, tak se i církev po Zmrtvýchvstání nalézá v dějinách spolu s jejími radostmi a nadějemi, bolestmi a úzkostmi. Tyto dějiny však doznaly změnu. Jsou poznamenány novou a věčnou smlouvou a mají reálnou budoucnost. Pokračujme tedy v naší pouti, spaseni v naději, a v srdci nesme starobylou a stále novou píseň: Zpívejme Hospodinu, neboť je opravdu vznešený! (Benedikt XVI.)

PŘEJI NÁM VŠEM PLODNÉ A POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOC !