4. 2. 2018 (2.2.) Hromnice

Hromnice je lidové označení křesťanského svátku, který připadá na 2. února. Oficálně se v tradičních kalendářích nazývá Očišťování bl. Panny Marie a v kalendáři Pavla VI. Uvedení Páně do Chrámu. Tradiční a nové hromnice se od sebe výrazně liší nejen názvem, byť součástí oslav je v obou případech průvod světel a svěcení svící (tzv. hromniček), od nichž je odvozen lidový název svátku.‘
Součástí oslav je svěcení svící a následný průvod světel. Rozžatá posvěcená svíce má chránit dům před nebezpečím a posilovat modlitby (zejména pak ty proti nebezpečí), které se u ní modlíme.
Protože v historii představoval pro dům a jeho obyvatele jedno z nejstrašnějších nebezpečí blesk, byly zapalovány hlavně během bouře, kdy se lidé kolem nich shromažďovali, modlili se a prosili Boha o ochranu obydlí před zásahem blesku, pročež se pro tyto svíce vžil název hromničky.
Mýtus pohanského původu
V českých zemích se můžeme setkat s mýtem, že hromnice jsou pokřesťanštěný svátek slovanského Peruna, boha hromu, blesku a bouří, či keltský svátek Imbolc, oslavující příchod jara. Jakkoliv zde ale existuje určitá shoda v kalendáři s těmito pohanskými oslavami, je tato úvaha nesmyslná už jen z tohoto důvodu, že jeho slavení bylo zavedeno podle biblického čtyřicetidení od Narození Páně v křesťanských komunitách ve Středomoří, kde byly výše zmíněné lokální svátky slovanských a keltských pohanů věcí neznámou.

(zdroj: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Hromnice)

I letos oslavíme v naší kolatuře Hromnice společně, přeložené jako slavnost na nejbližší neděli 4. 2. 2018 – od 10:30 hod ve Štětí v kostele sv. Šimona a Judy. Na varhany při této slavnosti bude hrát Dušana Vojnová z Kralup nad Vltavou.