8. 9. 2018 – Liběchovské zvonění – Kostel sv. Havla v Liběchově

V průběhu letošních Dnů evropského dědictví v Liběchově se v kostele sv. Havla konal program s výstavou Liběchovské zvonění. Pro návštěvníky byla připravena malá výstavka, která na několika panelech zachycuje obrazem i slovem dochované zvony v Liběchově a ve Štětském farním obvodu, do kterého kostel svatého Havla v Liběchově patří. Třešničkou na dortu je vzpomínka pamětníka na zvonění v Liběchově mezi lety 1952 – 1960.
Komentované prohlídky proběhly ve čtyřech časových termínech od 10:00 ,11:00, 14:00, od 15:00 hod.
Nejen varhanní koncert amatérských a profesionální hudebníků začal v 16:00 hod. a vystoupili hudebníci z rodiny Klekerových z Hoštky a Miloslav Šimek z Prahy. Celý program byl zakončen mší svatou s varhanním doprovodem od 17:00 hod.
Během letošní Svatodušní pouti v Liběchově započala řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. K 8. 9. 2018 ve sbírkové kasičce bylo 7 199 Kč. Všem dárcům patří velký dík.