9. 6. 2018 – 1025 let od 1. zmínky o kostele sv. Petra a Pavla na Chcebuzi

Tuto sobotu si naše kolatura připomene 1025 let od první doložené zmínky o kostele sv. Petra a Pavla na Chcebuzi. Kostel je zmíněn v zakládací listině kláštera benediktýnů v Břevnově z roku 993.

Za tak dlouhou existenci místa, které je zasvěcené Bohu a úctě sv. apoštolů Petra a Pavla se sluší poděkovat, tomu, který tak dlouhé trvání dal.

V 11:00 tedy v kostele sv. Petra a Pavla poděkujeme mší svatou.

V 15:00 pak zazní varhany a trubka ke cti patronů sv. Petra a Pavla ochránců tohoto místa. Za varhany usedne MgA. Přemysl Kšica a na trubku bude hrát Jiří Pohnán.

Vstupné jak bývá na všech hudebních akcích naší kolatury je dobrovolné, a je určeno na opravy kostela a varhan.

Přemysl Kšica, MgA. (nar. 1981)
Narodil se v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další).
Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.
V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní činnosti u nás a v zahraničí.

Pohnán Jiří (nar. 1983)
Jiří Pohnán absolvoval na Pražské konzervatoři trubku u Jiřího Jaroňka a skladbu u Otomara Kvěcha. Na hudební fakultě AMU pak pokračoval studiem trubky u Vladimíra Rejlka a hudební režie u Jaroslava Rybáře.
V současné době působí jako pedagog na ZUŠ v Praze na Hájích a příležitostně také jako hudební režisér.
Těžištěm jeho tvorby je hudba komorní a orchestrální. Snaží propojit přirozené muzikální tendence s „moderními“ skladebnými prvky. V červnu 2013 obdržel cenu Ochranného svazu autorského: „Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby.“

Program koncertu: