Braňme tradiční manželství a rodinu

Dopis biskupa Zdeňka Wasserbauera!
Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé,
obracím se na Vás před nedělí jménem svým i pana kardinála s velkou prosbou.
Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.
Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu.
Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat.
Děkuji a všem vám vyprošuji Boží požehnání!
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup pražský a generální vikář arcidiecéze pražské.

Odkaz na petici: http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/

Text petice:

Petice

Petice na podporu manželství

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance
a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým
bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala
nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto
také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme,
aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena
na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!