Odpověděl Ježíš na otázku znalce Zákona?

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou…

číst více

Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova

„Nejsvětější Srdce Páně“ – termín náboženské úcty, označující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. Náznaky kultu k Nejsvětějšímu Srdci Páně lze nalézt již v prvních staletích křesťanské éry u církevních Otců. Odvolávají se především na biblické citáty z Janova evangelia. Též…

číst více

10. téma synody – FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

  Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?…

číst více

9. téma synody – ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT

Činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu…

číst více

8. téma synody – AUTORITA A SPOLUÚČAST

Církev je církví spolupráce a spoluodpovědnosti. Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo…

číst více