Kristovo proměnění na hoře Tábor – povzbuzení víry i palčivá otázka – Glosa k evangeliu 2. neděle postní

Dnešní evangelium má pro nás dvojí poselství. Je povzbuzením ve víře, ale možná i palčivou až nepříjemnou otázkou na tělo v postní době. Povzbuzení můžeme vidět ve smyslu této události pro učedníky. Učedníci vidí Kristovu slávu na začátku Ježíšovy cesty do Jerusalema. Na této cestě jakoby rostlo příkoří vůči Kristu,…

číst více