Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova

„Nejsvětější Srdce Páně“ – termín náboženské úcty, označující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. Náznaky kultu k Nejsvětějšímu Srdci Páně lze nalézt již v prvních staletích křesťanské éry u církevních Otců. Odvolávají se především na biblické citáty z Janova evangelia. Též…

číst více

Slavnost Božího Těla

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby…

číst více

Ohlédnutí – 6/2022

4/6/2022 Proběhla svatodušní slavnost v kostele v Liběchově. Mše začala v 17:00, doprovod varhaník z farnosti Košíře z Phy, p. Plíšek. Při mši jsme vzpomněli na zemřelé patrony i současné dobrodince kostela sv. Havla a farnosti Liběchov. 6/6/2022 Proběhl svatodušní koncert. Akce která vznikla ve spolupráci se Zámkem Liběchov si…

číst více

10. 6. 2022 Noc kostelů Hoštka

Hoštka, Kostel sv. Otmara 18:00 – 19:00 – Otevřeno – S možností prohlídky Výklad o kostele a patron Hoštky sv. Otmar. Hoštka, Kaple Panny Marie (u silnice) 19:00 – 22:00 – Otevřeno 19:00 – 20:00 S možností prohlídky a výkladem o kapli. 20:00 – 22:00 – Pásmo výkladů, ztišení a…

číst více

Boží Hod Svatodušní 2022

Boží hod svatodušní letos připadá na 5. 6. 2022. Židé každoročně slavili padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z egyptské poroby, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání z hory Sinaj. Podobně i my padesátého dne po veliké noci, v níž nás svým slavným vzkříšením Kristus vysvobodil z…

číst více