Výhled 6/2022

06/06 – Liběchov: Svatodušní koncert v kostele sv Havla – Pořádá farnost Liběchov ve spolupráci s Josefem Homolkou (zámek Liběchov) 10/06 – Hoštka: Noc kostelů (Celovečerní program připravila paní Vlasta Klekerová) 11/06 – Velešice: Poutní mše s žehnáním dopravních prostředků – Mše v 10:00 (Další náměty se v plánu objeví…

číst více

10. téma synody – FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

  Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?…

číst více

9. téma synody – ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT

Činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu…

číst více

Velikonoce 2022

Drazí bratři a sestry! Zmrtvýchvstání nepůsobí žádnou magií. Stejně jako se Židé po přejití Rudého moře ocitli na poušti, tak se i církev po Zmrtvýchvstání nalézá v dějinách spolu s jejími radostmi a nadějemi, bolestmi a úzkostmi. Tyto dějiny však doznaly změnu. Jsou poznamenány novou a věčnou smlouvou a mají…

číst více

8. téma synody – AUTORITA A SPOLUÚČAST

Církev je církví spolupráce a spoluodpovědnosti. Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo…

číst více