Den zvonů v Lounkách

Dne 7. 6. 2014 se uskutečnil v Lounkách tzv. den zvonů, neboli vzpomínka na svěcení zvonů, které se zde událo roku 1934. Farnost Vetlá pro návštěvníky této akce připravila několik bodů programu tohoto dne.

Před kostelem sv. Mikuláše malou výstavu, kde se mohli návštěvníci seznámit se zvony v okolí a s opravami, které probíhaly v minulých letech na našich kostelích. Ta byla přístupna od 10:00 do 18:00 hodin. V 15:30 zazvonil na zdejší zvon pan Radek Rejšek, kampanolog a organolog diecéze a kratičce pohovořil o místních varhanách. Následovala pak mše svatá a výroční koncert. Na varhany hrál pan Přemysl Kšica a na trubku pan Miroslav Smrčka.

Nad celou akcí, včetně dalšího programu mimo prostory farnosti převzala záštitu starostka obce Marie Cimrová a konala se ve spolupráci s Obcí Chodouny a místním spolkem Zvonice.