Joswin Vinith D’Silva – Naše farnosti v programu ADCH Praha – Adopce na dálku

Adopce-1Tento školní rok úspěšně dokončil 10. třídu Joswin Vinith D’Silva, kterého jsme podporovali 3 roky v jeho úsilí. Ve svých 15 letech se rozhodl začít pracovat, aby pomohl rodině ve snaze uživit se.

Díky pomoci, které se mu dostalo dokončil základní vzdělání, aby mohl začít pracovat v cateringové agentuře. Svou prací pomůže rodičům s obživou a zároveň i své mladší sestře, která je ve 4. třídě, aby mohla dostudovat na katolické škole.

Slibuje, že se za nás bude modlit, jako dobrý katolík.

Na rozloučenou jsme mu i my napsali kratičký pozdrav, aby jej dostal ještě před tím, než začne pracovat a možná už nebude mít kontakt s pracovníky školy a charity v Nelikaru v Indii, kde žije. Zde je náš kratičký pozdrav:

Milý Joswine,
dostali jsme dopis a zprávu, že jsi dokončil studium a že ses rozhodl pracovat. Přejeme ti z naší farnosti ve Štětí v České republice mnoho úspěchů a Božího požehnání na tvé další cestě. Bůh tě bude zajisté doprovázet i nadále na každém kroku tvé životní cesty. Nikdy na to nezapomínej, zvláště pokud nastanou těžkosti a každý další krok bude těžký. Ale nezapomínej na něho ani tehdy, když se ti bude dařit.
Doufáme, že radosti bude více než obtíží a těžkostí, zvláště, když Boha budeš mít stále rád jak doposud a budeš dobrým křesťanem.
I my se v těchto chvílích modlíme, abys zůstal Kristu věrný.

Bůh ti žehnej

P. Anselm Pavel Kříž, O.Praem.
kněz ve farnosti Štětí

Jsme jistě rádi, že jsme mohli pomoci tomuto chlapci, aby měl lepší podmínky k prožívání svého života z víry, než jeho rodiče, kde výdělečný byl jen otec, a to jako námezdní dělník a ze skrovného příjmu živil dvě děti.

Byť si myslíme, že peněz nemáme nazbyt, žít tak jako lidé v Indii si asi nedovedeme představit. A přesto i v této chudobě jsou schopni žít v těsném spojení s Bohem. možná i právě proto. Uvědomují si totiž jako ho potřebují v každém okamžiku.