Každý kostel potřebuje i naši pomoc, tomu Liběchovskému se jí letos dostalo.

Krásu Liběchova podtrhuje řada cenných architektonických památek, z nichž mnohé patří mezi ty ohrožené. Barokní kostel sv. Havla, jehož podlahy i mobiliář ohrozil nepřítel všeho dřevěného, červotoč, si naši pomoc zaslouží nejen za to, že tam prožíváme mše a nádherné koncerty.
Aktuálně se dokončují na jeho štítu stavební práce,  které polykají nemalé finance, byť byly již nutné a provádějí se doslova za 5 minut 12. Ale současně proběhly i práce, které tolik finančních prostředků nespolkly, ale zato bylo třeba značné množství ochotných rukou.
Spolek „Liběchov sobě“ se rozhodl pomoci kostelu zevnitř.
Nejen, že díky spolku proběhl tolik potřebný úklid, ale navíc proběhla i brigáda, při níž členové spolku a mnozí další přátelé provedli nátěry dřevěných podlah, lavic a ostatního nábytku Lignofixem. (Materiál byl financován ze sbírky, kterou  bylo možno podpořit při několika kulturních akcích.)  Zároveň z postranních oratoří doputovaly do příčné lodi zachovalé části oltářů a byly umístěny zpět na místa kde oltáře stávaly.
Tímto byla ukončena záchrana, kterou bylo možno provést svépomocí.
Nyní bude úsilí směřováno na  postupné restaurování, a tím záchranu  dřevěných soch, napadených červotočem. V nejbližší době bude odvezena dvojice soch andílků na oltáři, které jsou v havarijním stavu, nejprve k ozáření do Středočeského muzea v Roztokách, a poté budou v restaurátorské dílně biskupství opraveny.

3 5Nezbývá než poděkovat účastníkům brichády: Členům spolku „Liběchov sobě“, panu Vítězslavu Štajnochrovi, Ludmile Klimovičové, Ludmile Dostálové, manželům Brožovým, manželům Poslovým včetně synů Jindřicha a Vojtěcha, panu Janu Baloghovi, Milanu Buškovi, dále pak rodinným příslušníkům členek spolku. Též děkujeme všem dárcům z jejichž finančních prostředků se materiál na ochranné nátěry pořídil.
(článek: http://kostelicek.eu/ – redakčně upraveno)