Mimořádný stav vyhlášený od 12. 3. 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které 12. 3. 2020 odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

V sobotu a v neděli 14 a 15. 3. 2020, se budou konat bohoslužby takto – Sobota – Liběchov od 17:00, Neděle – Hoštka 9:00, Štětí 10:30. Počet účastníků bude omezen na  30 včetně kněze, před začátkem bohoslužby se zavřou dveře kostela. Je proto nutné, přijít na mši včas.
Přijímání o těchto mších bude podáváno pouze na ruku, pokud to nebude akceptováno, podáno nebude. Pozdravení pokoje bude vynecháno. Kropenky u vchodu budou prázdné.

Od neděle pak platí následující:

I. Závazná pravidla

1. Od 16. března 2020, se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, a jiná shromáždění v kostelích, kaplích našich farností.

2. Mše svaté budou slouženy soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by byly slouženy veřejně.

3. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo bude aplikováno i na pohřby. V případě zájmu je možné obrátit se e-mailem nebo pomocí sms na telefon duchovního správce farnosti (731 402 596). Předpokladem je absence respiračních onemocnění. Nejsvětější svátost v těchto případech bude podávána jenom na ruku.

4. Nedělní povinnost lze splnit modlitbou, či v případě dostupnosti sledováním přenosu mše sv v rozhlase, televizi, nebo na internetu on-line přenosem bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz externí odkaz.

5. Zajištěna bude pastorační péče o nemocné. předpokladem je možnost splnění mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost bude podávána jen na ruku.

6. Zpřístupnění kostelů k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících bude možné v případě, že se najdou věřící, kteří po dobu otevření kostel pohlídají a budou odpovídat za to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.

7. Kropenky u vstupu do kostelů budou prázdné.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území diecéze byl udělen dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

P. Anselm, O. Praem.