Miroslav Šantin R. I. P.

Dne 15. 1. 2022 zemřel pan Miroslav Šantin, dlouholetý materiální správce našich farností (1992 – 2010).

Za všechnu péči o naše farnosti, vzkříšení několika kostelů a vzornou varhanickou službu, upřímné Pán Bůh zaplať.

 

R. I. P.

Pohřeb se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022 od 10:00 v kostele sv. Václava v Litoměřicích, spravované pravoslavnou církví, v níž Miroslav Šantin od roku 2010 působil.

Pamatujeme v modlitbách.

Zádušní mše za Miroslava Šantina v naší kolatuře bude včas oznámena.