Modlitba za papeže

V uplynulých dnech jsme se vytrvale modlili za dobrou volbu nového papeže. Ve středu 13. 3. 2013 oznámil bílý kouř z komína Sixtinské kaple, že byl zvolen nový papež Církve svaté. Někdo by se mohl domnívat, že tím naše modlitby za papeže skončily. Opak je však pravdou! Za papeže se musíme modlit stále. Je totiž nesmírně důležité, zdali nový papež povede Církev vstříc modernímu světu a tragickým ideálům francouzské revoluce, nebo naopak k apoštolské tradici a uchování pokladu víry zjevené samotným Bohem.

Zdali se bude chtít zalíbit světu a lidem, nebo naopak Bohu, protože, jak víme, dvěma pánům sloužit nelze.

Zdali bude „vstřícný“ k falešným náboženstvím, nebo naopak bude hlásat nepopulární pravdu, že spásy lze dojít jedině skrze Ježíše Krista a Jím založenou Jednu Svatou Apoštolskou Katolickou Církev.

Zdali v katolické bohoslužbě bude prosazovat profanaci, lidovost a důraz na společenství, nebo naopak posvátnost, zbožnost a důraz na Boha a Jeho absolutní primát ve světě.

Zdali vnese do světa více Boha, nebo do Církve více světa…

Modleme se například těmito slovy:

Bože, všech věřících pastýři a vůdce, shlédni milostivě na služebníka svého Františka, jehož jsi nejvyšším pastýřem Církve své ustanovil; dej mu, prosíme, by těm, jež řídí, prospíval slovem a příkladem, aby spolu se stádcem sobě svěřeným života věčného dospěl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci….

Modleme se například těmito slovy:

Bože, všech věřících pastýři a vůdce, shlédni milostivě na služebníka svého Františka, jehož jsi nejvyšším pastýřem Církve své ustanovil; dej mu, prosíme, by těm, jež řídí, prospíval slovem a příkladem, aby spolu se stádcem sobě svěřeným života věčného dospěl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci…

Převzato z http://www.jejkov.cz/ s laskavým svolením autora.