Novinky ohledně petice pro podporu manželství jako svazku muže a ženy

S radostí zveřejňuji tiskovou zprávu: http://www.alipro.cz/novinky/
Padesát tisíc podpisů na podporu manželské rodiny
Tisková zpráva
Zástupci Aliance pro rodinu dne 21. 9. 2018 předali do rukou poslankyně Heleny Válkové, předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, krabice s více než 50 000 podpisy na podporu poslaneckého návrhu, který chce ústavně zakotvit manželství jako svazek muže a ženy.
Podpisy se podařilo získat během necelých třech měsíců, navíc v době prázdnin. Považujeme to za úspěch, který dokazuje, že česká společnost zdaleka není nakloněná tomu zahodit staletími ověřené hodnoty a zásadně přetvořit instituci, která ze své podstaty je určena lidem opačného pohlaví. Lidem, kteří se ve své různosti doplňují.
Považujeme manželství muže a ženy za základní jednotku společnosti. Jedině ze spojení muže a ženy může být počato dítě. A jedině manželská rodina je tím nejlepším prostředím pro výchovu nových generací. Ne vždy a ne každému se podaří rodinu založit. Ne vždy a ne každému se jí podaří udržet. Ale drtivá většina lidí se o to pokouší a pro drtivou většinu lidí je takto založená rodina tím nejdůležitějším v životě.
Rodina nevznikla jen tak. Vyvinula se přirozeně jako nejvhodnější prostředí pro početí a výchovu dětí. Děti vyrůstající v úplných rodinách mají před sebou ženský a mužský vzor. Učí se vzájemné toleranci i rozdělení rolí. Užívají daru odlišné emocionality matky a otce. Mají větší šanci, že budou v životě úspěšnější. Lidé, žijící v manželství, jsou ekonomicky výkonnější a méně podléhají sociálně-patologickým jevům. I to je důvodem, proč prakticky každé společenské zřízení (s výjimkou extrémů jako Pol Potova diktatura v Kambodži) rodinu podporovalo. Ne proto, že se dva lidé mají rádi. Ale proto, že je to nejlepší pro společnost. Ve každém jiném svazku než je svazek muže a ženy tento prvek vždycky chybí, aniž by v tomto tvrzení byla obsažena jakákoliv nenávist či odpor vůči alternativním životním stylům. Přesto však je legitimní říct, že nechceme, aby se naše děti ve slabikáři učily jako normální, že tři mámy či x tátů melou maso.
Přijetím tohoto ústavního dodatku by Česká republika vyslala jasný signál, že si váží manželské rodiny coby tisíciletími prověřené instituce, která je základním stavebním kamenem společnosti. Rodiny, coby instituce, která je pro většinu občanů České republiky tím nejdůležitějším v životě.
Petice tímto nekončí, na stole máme nové dosud nespočítané podpisy – a stále platí, že jich chceme minimálně 100 tisíc!