O čem se jedná v parlamentu – stručně a jasně. (Změna definice manželství, Istambulská úmluva)