Obnova vitrážových oken kostela sv. Jakuba ve Vetlé

V tomto roce, na základě úspěšné žádosti do programu Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020, bylo započato s obnovou dožívajících vitrážových oken kostela sv. Jakuba ve Vetlé. S úhradou faktury ve výši 142 358,50 Kč sklářské dílně pana Petra Coufala z Prahy, bylo převzato první z vitrážových oken, které bylo realizováno na základě přidělené dotace pro rok 2020, s prodloužením do roku 2021. Dotace Ústeckého kraje na tuto opravu byla 100.000,- Kč a podíl farnosti Vetlá 42.358,50 Kč.

Před opravou:

Po opravě:

 

Detail okna: