Ohlášky – 11. neděle v mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

13. 6. – 20. 6. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
13. 6.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

14. 6.

8:00 Štětí Pondělí 11. týdne v mezidobí
Úterý
15. 6.
8:00 Štětí Úterý 11. týdne v mezidobí
Středa
16. 6.
Štětí Středa 11. týdne v mezidobí
Čtvrtek
17. 6.

Štětí
Hoštka
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Pátek
18. 6.
17:00 Štětí Pátek 11. týdne v mezidobí
Sobota
19. 6.
17:00 Liběchov Sobota 11. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

20. 6.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/