Ohlášky – 13. neděle v mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

27. 6. – 4. 7. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
27. 6.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
5. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

28. 6.

8:00 Štětí Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Úterý
29. 6.
8:00 Štětí Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Středa
30. 6.
Štětí Středa 13. týdne v mezidobí
Čtvrtek
1. 7.

18:00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek
2. 7.
17:00 Štětí Pátek 13. týdne v mezidobí
Sobota
3. 7.
15:00

17:00

ČerněvesLiběchov Svátek sv. Tomáše

Černěves: Sv. Prokopa, opata – patrona kostela

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

4. 7.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
14. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
6. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/