Ohlášky – 16. neděle v mezidobí

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
18. 7.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
16. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
8. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

19. 7.

8:00 Štětí Pondělí 15. týdne v mezidobí
Úterý
20. 7.
Štětí Úterý 15. týdne v mezidobí
Středa
21. 7.
Štětí Středa 15. týdne v mezidobí
Čtvrtek
22. 7.
8:00

18:00

Štětí

Hoštka

Svátek sv. Marie Magdalény
Pátek
23. 7.
17:00 Štětí Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Sobota
24. 7.
10:00

17:00

Vetlá

Liběchov

Vetlá: Slavnost sv. Jakuba, apoštola

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

25. 7.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
17. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
9. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/