Ohlášky – 2. neděle postní

13. 3.  – 20. 3. A.D. 2022

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

13. 3.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
1. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
1. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí

14. 3.

8:00 Štětí Pondělí po 2. neděli postní
Úterý
15. 3.
Štětí Úterý po 2. neděli postní
Středa

16. 3.

Štětí Středa po 2. neděli postní
Čtvrtek
17. 3.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po 2. neděli postní
Pátek
18. 3.
17:00 Štětí Pátek po 2. neděli postní

(16:30 – Křížová cesta)

Sobota
19. 3.
17:00 Liběchov Slavnost sv. Josefa, snoubence P. M.

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

20. 3.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE POSTNÍ

* Sloužena v tradičním ritu.

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost
, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději
od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové