Ohlášky – 2. neděle postní

 DOBA POSTNÍ

28. 2. – 7. 3. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
28. 2.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
2. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
2. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí

1. 3.

8:00 Štětí Pondělí  po 1. neděli postní
Úterý
2. 3.
8:00 Štětí Úterý po 1. neděli postní
Středa
3. 3.
–* Štětí Středa po 1. neděli postní
Čtvrtek
4. 3.

18.00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek po 1. neděli postní
Pátek
5. 3.
17:00 Štětí Pátek po 1. neděli postní
Sobota
6. 3.
17:00 Liběchov Sobota po 1. neděli postní

(Liběchov – s nedělní platností)

Neděle

7. 3.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE POSTNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude PES minimálně na stupni č. 4.

Při PES 4 – Štětí 20 lidí, Hoštka – 10 lidí, Liběchov 25. Při PES 5 klesne možnost účasti na ½.

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/