Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

16. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
2. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

Pondělí

17. 1.

8:00 Štětí Památka sv. Antonína, opata
Úterý
18. 1.
Štětí Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Středa

19. 1.

Štětí Středa 2. týdne v mezidobí
Čtvrtek
20. 1.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Pátek
21. 1.
17:00 Štětí Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Sobota
22. 1.
17:00 Liběchov Sobota 2. týdne v mezidobí

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

23. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/