Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
12. 9.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
16. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

13. 9.

8:00 Štětí Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Úterý
14. 9.
8:00 Štětí Svátek Povýšení svatého Kříže
Středa

15. 9.

Štětí Památka Panny Marie Bolestné
Čtvrtek
16. 9.
8:00

Štětí

Hoštka

Památka sv. Ludmily
Pátek
17. 9.
17:00 Štětí Pátek 24. týdne v mezidobí
Sobota
18. 9.
17:00 Liběchov Sobota 24. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

19. 9.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
17. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/