Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

 

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
26. 9.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
18. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

27. 9.

Štětí Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Úterý
28. 9.
10:30 Štětí Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Středa

29. 9.

Štětí Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Čtvrtek
30. 9.
8:00

18:00

Štětí

Hoštka

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Pátek
1. 10.
17:00 Štětí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Sobota
2. 10.
17:00 Liběchov Památka svatých andělů strážných

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

3. 10.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
19. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/