Ohlášky – 3. neděle adventní

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
12. 12.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pondělí

13. 12.

8:00 Štětí Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Úterý
14. 12.
Štětí Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Středa

15. 12.

Štětí Středa po 3. neděli adventní
Čtvrtek
16. 12.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po 3. neděli adventní
Pátek
17. 12.
17:00 Štětí Pátek po 3. neděli adventní
Sobota
18. 12.
17:00 Liběchov Sobota po 3. neděli adventní

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

19. 12.

9:00
10:30

—*

Hoštka
Štětí
Štětí
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/