Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

23. 1.  – 30. 1. A.D. 2022

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

23. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

Pondělí

24. 1.

17:00 Štětí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Mše: Za + Miroslava Šantina

Úterý
25. 1.
8:00 Štětí Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
Středa

26. 1.

Štětí Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek
27. 1.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí
Pátek
28. 1.
17:00 Štětí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Sobota
29. 1.
17:00 Liběchov Sobota 3. týdne v mezidobí

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

30. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/