Ohlášky 3. neděle v mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

24. 1. 31. 1. A.D. 2021

Den

hodina

místo

liturgické slavení

Neděle
24. 1.

9:00
10:30
15:00*

Hoštka
Štětí
Štětí

2. Neděle v mezidobí

In forma extraordinata:
Neděle 2. po Zjevení Páně

Pondělí

25. 1.

8:00

Štětí

Svátek obrácení sv. Pavla

Úterý
26. 1.

8:00

Štětí

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Středa
27. 1.

Štětí

Středa 3. týdne v mezidobí

Čtvrtek
28. 1.

8:00

Štětí
Hoštka

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Pátek
29. 1.

17:00

Štětí

Pátek 3. týdne v mezidobí

Sobota
30. 1.

17:00

Liběchov

Sobota 3. týdne v mezidobí

(Liběchov – s nedělní platností)

Neděle

31. 1.

9:00
10:30
15:00*

Hoštka
Štětí
Štětí

4. Neděle v mezidobí

In forma extraordinata:
Neděle 4. po Zjevení Páně

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude PEZ minimálně na stupni č. 4.

Při PEZ 4 – Štětí 20 lidí, Hoštka – 10 lidí, Liběchov 25. Při PEZ 5 klesne možnost účasti na ½.

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNIKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ ME BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPÚSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: farnost.steti@dltm.cz; web: http://www.rkc-stetsko.cz/