Ohlášky – 3. týden velikonoční

DOBA VELIKONOČNÍ

18. 4. – 25. 4. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
18. 4.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
2. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

Pondělí

19. 4.

8:00 Štětí Pondělí  po 3. neděli velikonoční
Úterý
20. 4.
8:00 Štětí Úterý po 3. neděli velikonoční
Středa
21. 4.
–* Štětí Středa po 3. neděli velikonoční
Čtvrtek
22. 4.

18:00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Pátek
23. 4.
17:00 Štětí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona pražské arcidiecéze
Sobota
24. 4.
17:00 Liběchov Sobota po 3. neděli velikonoční

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

25. 4.

9:00
10:30
15:00
Hoštka
Štětí
Štětí
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

 

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude dovolena obsazenost min. 20%

Při obsazenosti 10% – Štětí 10 lidí, Hoštka kostel sv. Otmara – 15 lidí, Liběchov 12. 

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/