Ohlášky – 31. neděle v mezidobí

 

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
31. 10.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
23. NEDĚLE PO SV. DUCHU

Pondělí

1. 11.

8:00 Štětí Slavnost Všech Svatých
Úterý
2. 11.
8:00

17:00

Štětí

Štětí

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa

3. 11.

Štětí Středa 31. týdne v mezidobí
Čtvrtek
4. 11.

17:00

Štětí

Hoštka

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek
5. 11.
17:00 Štětí Pátek 31. týdne v mezidobí
Sobota
6. 11.
17:00 Liběchov Sobota 31. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

7. 11.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Štětí: Slavnost posvěcení kostela

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 5. KTERÁ PŘEBÝVÁ PO ZJEVENÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/