Ohlášky – 34. neděle v mezidobí – Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
21. 11.
9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE 24.PO SV DUCHU

Pondělí

22. 11.

8:00 Štětí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Úterý
23. 11.
Štětí Úterý 34. týdne v mezidobí
Středa

24. 11.

Štětí Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
Čtvrtek
25. 11.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
Pátek
26. 11.
17:00 Štětí Pátek 34. týdne v mezidobí
Sobota
27. 11.
17:00 Liběchov Sobota 34. týdne v mezidobí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

28. 11.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/