Ohlášky – 5. neděle postní

  •  DOBA POSTNÍ
  1. 21. 3. – 28. 3. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
21. 3.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
5. NEDĚLE POSTNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
5. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí

22. 3.

8:00 Štětí Pondělí  po 4. neděli postní
Úterý
23. 3.
8:00 Štětí Úterý po 4. neděli postní
Středa
24. 3.
–* Štětí Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek
25. 3.

18.00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek po 4. neděli postní
Pátek
26. 3.
17:00 Štětí Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Sobota
27. 3.
17:00 Liběchov Sobota po 3. neděli postní

(Liběchov – s nedělní platností)

Neděle

28. 3.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
KVĚTNÁ NEDĚLE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
KVĚTNÁ NEDĚLE

(Hoštka od Květné neděle v kostele sv. Otmara)

 

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude PES minimálně na stupni č. 4.

Při PES 4 – Štětí 20 lidí, Hoštka kostel sv. Otmara – 20 lidí, Liběchov 25. Při PES 5 klesne možnost účasti na ½.

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/