Ohlášky – 5. týden velikonoční

DOBA VELIKONOČNÍ

2. 5. – 9. 5. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
2. 5.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
4. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

Pondělí

3. 5.

8:00 Štětí Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Úterý
4. 5.
8:00 Štětí Úterý po 5. neděli velikonoční
Středa
5. 5.
Štětí Středa po 5. neděli velikonoční
Čtvrtek
6. 5.

18:00

Štětí
Hoštka
Nezávazná pam. sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pátek
7. 5.
17:00 Štětí Pátek po 5. neděli velikonoční
Sobota
8. 5.
17:00 Liběchov Nezávazná pam. Panny Marie, prostřednice všech milostí

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

9. 5.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
5. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

 

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude dovolena obsazenost min. 20%

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/