Ohlášky 6. neděle v mezidobí

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ / DOBA POSTNÍ

14. 2. – 21. 2. A.D. 2021

Den

hodina

místo

liturgické slavení

Neděle
14. 2.

9:00
10:30
15:00*

Hoštka
Štětí
Štětí

6. Neděle v mezidobí

In forma extraordinata:
Neděle 2. po Devítníku

Pondělí

15. 2.

8:00

Štětí

Pondělí 6. týdne v mezidobí

Úterý
16. 2.

8:00

Štětí

Úterý 6. týdne v mezidobí

Středa
17. 2.

17:00

Štětí

Popeleční středa – den přísného postu

(na tento den je třeba si rezervovat místo na bohoslužbě)

Čtvrtek
18. 2.

18.00

Štětí
Hoštka

Čtvrtek po popeleční středě

Pátek
19. 2.

17:00

Štětí

Pátek po popeleční středě

Sobota
20. 2.

17:00

Liběchov

Sobota po popeleční středě

(Liběchov – s nedělní platností)

Neděle

21. 2.

9:00
10:30
15:00*

Hoštka
Štětí
Štětí

1. Neděle postní

In forma extraordinata:
1. Neděle postní

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude PEZ minimálně na stupni č. 4.

Při PEZ 4 – Štětí 20 lidí, Hoštka – 10 lidí, Liběchov 25. Při PEZ 5 klesne možnost účasti na ½.

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/