Ohlášky – 7. neděle velikonoční

DOBA VELIKONOČNÍ

16. 5. – 23. 5. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
16. 5.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE PO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Pondělí

17. 5.

8:00 Štětí Pondělí po 7. neděli velikonoční
Úterý
18. 5.
8:00 Štětí Úterý po 7. neděli velikonoční
Středa
19. 5.
Štětí Středa po 7. neděli velikonoční
Čtvrtek
20. 5.

18:00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
Pátek
21. 5.
17:00 Štětí Pátek po 7. neděli velikonoční
Sobota
22. 5.
17:00 Liběchov Sobota po 7. neděli velikonoční

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

23. 5.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

IN FORMA EXTRAORDINATA:
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/