Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Doba Velikonoční

24. 5. A.D. 2020 31. 5. A.D. 2020

Den

hodina

místo

liturgické slavení

Neděle

24. 5.

9:00

10:30
15:00*

Hoštka

Štětí
Štětí

7. Neděle Velikonoční

In forma extraordinata:
Neděle Po nanebevstoupení páně

Pondělí

25. 5.

8:00

Štětí

Pondělí po 7. neděli velikonoční

Úterý

26. 5.

8:00

Štětí

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Středa
27. 5.

Štětí

Středa po 7. neděli velikonoční

Čtvrtek
28. 5.

8:00*
18:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

Pátek
29. 5.

17:00

Štětí

Pátek po 7. neděli velikonoční

Sobota

30. 5.

17:00

Liběchov

Památka sv. Zdislavy

V Liběchově – s nedělní platností

Neděle
31. 5.

9:00

10:30
15:00*

Hoštka

Štětí
Štětí

Slavnost Seslání Ducha svatého

In forma extraordinata:
Hod Boží Svatodušní

* Sloužena v tradičním ritu.

Platí omezení rozestupů mezi účastníky bohoslužeb, 2 metry na každou stranu, výjimku mají členové jedné domácnosti. Ostatní pokyny zůstávají v platnosti.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: farnost.steti@dltm.cz; web: http://www.rkc-stetsko.cz/