Ohlášky – Neděle po Oktávu Narození páně

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

2. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST NEJSV. JMÉNA JEŽÍŠ

Pondělí

3. 1.

8:00 Štětí Pondělí po oktávu Narození Páně
Úterý
4. 1.
Štětí Úterý po oktávu Narození Páně
Středa

5. 1.

Štětí Středa po oktávu Narození Páně
Čtvrtek
6. 1.
8:00

17:00

Štětí

Hoštka

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

(Svěcení –  křída, kadidlo a voda)

Pátek
7. 1.
17:00 Štětí Pátek po Zjevení Páně
Sobota
8. 1.
17:00 Liběchov Sobota po Zjevení Páně

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

9. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE? MARIE A JOSEFA

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/