Ohlášky – Slavnost Nejsvětější Trojice

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

30. 5. – 6. 6. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
30. 5.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pondělí

31. 5.

Štětí Svátek Navštívení Panny Marie
Úterý
1. 6.
8:00 Štětí Památka sv. Justina, mučedníka
Středa
2. 6.
Štětí Středa 9. týdne v mezidobí
Čtvrtek
3. 6.
8:00

18:00

Štětí
Hoštka
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek
4. 6.
17:00 Štětí Pátek 9. týdne v mezidobí
Sobota
5. 6.
17:00 Liběchov Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

6. 6.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST SV. NORBERTA, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST SV. NORBERTA…

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/