Ohlášky – Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Den hodina místo B liturgické slavení
Neděle

28. 5.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

IN FORMA EXTRAORDINATA:
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Pondělí

29. 5.

8:00 Štětí Památka Panny Marie, Matky církve

Liběchov –  18:30
Svatodušní koncert v kostele sv. Havla – Prague Lecian strings

Úterý

30. 5.

8:00 Štětí Památka sv. Zdislavy, patronky naší diecéze
Středa

31. 6.

8:00 Štětí Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek

1. 6.

18:00

Štětí

Hoštka

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek

2. 6.

17:00 Štětí Pátek 8. týdne v mezidobí
Sobota

3. 6.

17:00 Liběchov Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

( Liběchov s nedělní platností)

Neděle

4. 6.

9:00
10:30
—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 Sloužena v tradičním ritu.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/