Ohlášky – Slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

6. 6. – 13. 6. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
6. 6.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
SLAVNOST SV. NORBERTA, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST SV. NORBERTA…

Pondělí

7. 6.

8:00 Štětí Pondělí 10. týdne v mezidobí
Úterý
8. 6.
8:00 Štětí Úterý 10. týdne v mezidobí
Středa
9. 6.
Štětí Středa 10. týdne v mezidobí
Čtvrtek
10. 6.

18:00

Štětí
Hoštka
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
Pátek
11. 6.
17:00 Štětí SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota
12. 6.
9:00

17:00

Velešice

Liběchov

Velešice:  sv. Antonína z Padovy, kněze

Památka Neposkvrněného Srdce P. M.

(Liběchov s nedělní platností)

Neděle

13. 6.

9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
3. NEDĚLE PO SV. DUCHU

 

* Sloužena v tradičním ritu.

 

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/