Ohlášky – Svátek Svaté Rodiny

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle

26. 12.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

IN FORMA EXTRAORDINATA:
NEDĚLE V OKTÁVU NAROZENÍ

Pondělí

27. 12.

8:00 Štětí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Úterý
28. 12.
Štětí Svátek sv. Betlémských neviňátek, mučedníků
Středa

29. 12.

Štětí Středa v oktávu Narození Páně
Čtvrtek
30. 12.

17:00

Štětí

Hoštka

Čtvrtek v oktávu Narození Páně
Pátek
31. 12.
17:00 Štětí Pátek v oktávu Narození Páně
Sobota
1. 1.
    10:30

17:00

Štětí

Liběchov

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

(Liběchov zároveň s nedělní platností)

Neděle

2. 1.

9:00
10:30—*
Hoštka
Štětí
Štětí
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST NEJSV. JMÉNA JEŽÍŠ

 

* Sloužena v tradičním ritu.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI. VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ.
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.
Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/