Ohlášky – Svatý týden

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE

28. 3. – 4. 4. A.D. 2021

 

Den hodina místo liturgické slavení
Neděle
28. 3.
9:00
10:30
15:00*
Hoštka
Štětí
Štětí
KVĚTNÁ NEDĚLE

IN FORMA EXTRAORDINATA:
KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí

29. 3.

8:00 Štětí Pondělí  svatého týdne
Úterý
30. 3.
8:00 Štětí Úterý svatého týdne
Středa
31. 3.
–* Štětí Středa svatého týdne
Čtvrtek
1. 4.
17:00
Štětí
Hoštka
ZELENÝ ČTVRTEK
Pátek
2. 4.
17:00 Štětí VELKÝ PÁTEK

(Den přísného postu)

Sobota
3. 4.
19:00 Štětí VELIKONOČNÍ VIGILIE
Neděle

4. 4.

9:00
10:30
17:00
Hoštka
Štětí
Liběchov
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

IN FORMA EXTRAORDINATA:
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

* Sloužena v tradičním ritu pokud bude PES minimálně na stupni č. 4.

Při PES 5 – Štětí 10 lidí, Hoštka kostel sv. Otmara – 10 lidí, Liběchov 12. 

NA MŠE SVATÉ JE TŘEBA REZERVOVAT MÍSTA POMOCÍ SMS NA TELEFON !!!

Bližší informace budou vyvěšeny.

VĚŘÍCÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ DIECÉZNÍM BISKUPEM, ZVLÁŠTĚ PAK POVINNÉ ROZESTUPY ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 2 METRY NA KAŽDOU STRANU, MÍT ZAKRYTA VHODNÝM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM ÚSTA A NOS, A DBÁT POKYNŮ ADMINISTRÁTORA  FARNOSTI.

DÁLE PAK JSOU POVINNI DODRŽOVAT MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB VIZ. VÝŠE.

VSTUPEM DO KOSTELA TOTO BEROU NA VĚDOMÍ. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ JSOU PLNĚ ODPOVĚDNI ZA SVÉ CHOVÁNÍ, VČETNĚ MOŽNÉ SANKCE ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ I VČETNĚ TÉ, KTERÁ MŮŽE BÝT UDĚLENA FARNOSTI POPŘ. DALŠÍM OSOBÁM, JIMŽ TAK MOHOU ZPŮSOBIT PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ŠKODU.

Kontakt: P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., CZ – 411 08, Štětí, Kostelní 175, Tel: +420 731 402 596; E- mail: ; web: http://www.rkc-stetsko.cz/