Ohlášky 2.června 2019

7. TÝDEN VELIKONOČNÍ

Den

hodina

místo

liturgické slavení

Neděle
2. 6.

9:00

10:30
15:00*

Hoštka

Štětí
Štětí

7. neděle velikonoční

In forma extraordinata:
neděle po NaneBevstoupení páně

Pondělí

3. 6.

8:00

Štětí

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Úterý
4. 6.

Štětí

Úterý po 7. neděli velikonoční

Středa
5. 6.

Štětí

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek
6. 6.

8:00*
18:00

Štětí

Hoštka

Slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele Premonstrátského řádu

Pátek
7. 6.

17:00

Štětí

Pátek po 7. neděli velikonoční

Sobota
8. 6.

11:00

17:00

Liběchov

Sobota po 7. neděli velikonoční

9.00 vycházejí poutníci z Vehlovic od kapličky, 9.45 od kostela sv. Havla po křížové cestě, 11.00 Mše svatá s varhanním doprovodem v kostele sv. Havla, celebruje Mons. Martin Davídek, generální vikář.
Mše svatá je votivní o Duchu sv., pro splnění povinnosti, dle církevních přikázáních však tato nepostačuje a je nutné účastnit se ještě mše svaté přímo o Božím Hodu Svatodušním nebo mše s nedělní platností.

17:00 – Liběchov – s nedělní platností
Mše svatá z vigilie Slavnost
i Seslání Ducha svatého

Neděle
9. 6.

9:00

10:30
15:00*

Hoštka

Štětí
Štětí

Slavnost Seslání ducha svatého

In forma extraordinata:
hod Boží svatodušní

* Sloužena v tradičním ritu.